……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

……………………………………..

/Imię i Nazwisko oraz adres konsumenta/

/Telefon kontaktowy oraz email/

PAPILIO S.C. Paulina i Mateusz Kozak

Mosty 22i

72-132 Mosty

NIP: 8561897960

kontakt@sklep-papilio.pl

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów : 

Nazwa towaru/numer zamówienia/cena zakupu : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data zakupu: …………………………………………………………………………….. .

Data odbioru towaru: ……………………………………………………………….. .

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru wraz najniższym kosztem dostawy dostępnym podczas dokonywania zakupu - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta na:

- Nr rachunku bankowego: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
_____________________________________                                _______________________________________

                                (Miejscowość, Data)                                           (Podpis jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Product added to wishlist